2019.01.25.

SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI UTAKON

Az úttakarítás rendje – tanácsok a téli napokra

Városunk hat olyan járművel rendelkezik, amely a téli útviszonyok javítását teszi lehetővé. Ezekkel a gépekkel, valamint kézi eszközökkel végezzük a buszmegállók, lépcsők, parkok, parkolók és egyes, meghatározott járdafelületek tisztítását. 

A feladat mennyiségéből és a rendelkezésre álló erőforrásainkból adódik, hogy a hó- és síkosságmentesítésre csak ütemezetten, jelentős időráfordítással vagyunk képesek.

Ennek megfelelően az alábbi, szigorú sorrendben végezzük a munkánkat:

Az utak letakarítása kategóriákként történik.

Az I. kategóriába tartoznak a
- főutak,
- gyűjtőutak,
- közösségi közlekedés által használt útvonalak,
- intézményekhez és kiemelt fontosságú létesítményekhez vezető útvonalak

Amikor végeztünk ezekkel az utakkal, kezdődhet a II. kategóriába sorolt utak takarítása. Ide tartoznak a
- belterületi, szilárd burkolattal ellátott utak,
- meredek utcák és
- közösségi parkolók
.

Mennyiségét tekintve ez a legnagyobb felület: az összesen 160 km hosszúságú önkormányzati úthálózatból a beltéri utak hossza 78 km.
Ezeket általában oda-vissza hóekével tolva takarítjuk, így egy takarítási körben jóval több mint 100 km a járműveink által megtett távolság.

Utolsó lépésként, szabad kapacitásaink függvényében juthatunk el a III. kategóriába sorolt utakra, melyek jellemzően
- külterületen találhatóak és
- nem rendelkeznek szilárd burkolattal (A burkolt úttest szilárd burkolattal – beton, aszfalt – van ellátva. A murvával, mart aszfalttal vagy egyéb módon felszórt, nem szilárd burkolatú úttest és a földút burkolatlan úttestnek számít.)

Ezeknek az utaknak a hó- és síkosságmentesítése a 13/2016 (V.27.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) a) pontja szerint az ingatlan tulajdonosának vagy használójának feladata.

Nem takarítunk mezőgazdasági jellegű utakat, vagy ahol nem laknak életvitelszerűen.

A megjelölt sorrendtől csak rendkívül indokolt esetben térünk el, ha azt élet- vagy vagyonbiztonság indokolja.

Térkép (az alábbi linkekre kattintva külön ablakban nyílik):

Az állami tulajdonban lévő utak esetében hó- és síkosságmentesítés nem a Városgondnokság feladata, nekünk elvileg csupán a takarítás szükségességét kell jeleznünk az utakat kezelő a Magyar Közút Zrt. felé. 
Azonban mivel városunkban az állami tulajdonú utak jellemzően az I. síkosságmentesítési kategóriába eső fontos útvonalak, ezért helyettük is elvégezzük az utak takarítását, mert ha nem tennénk, tapasztalatunk szerint a munka csak több órás késéssel kezdődne meg.

Tájékoztató / Tanácsok: Felkészülés a télre Téli közlekedési tanácsok