Önkormányzati ingatlanok

Feladatunk az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemények kezelése és fenntartása, felújítása, karbantartása, bérleti szerz??dések megkötése, módosítása. Továbbá a bérlemények ellen??rzése, bérleményekhez kapcsolódó közüzemi szolgáltatások nyilvántartása és dokumentálása.

 

Kezelésünkbe a Törökbálint Város Önkormányzatától átvett lakás és nem lakás céljára szolgáló bérlemény tartozik.

 

A tulajdonosi jogok gyakorlója a továbbra is az Önkormányzat, így a lakásigénylésekkel kapcsolatban kérem, forduljanak a Törökbálinti Polgármesteri Hivatalhoz!