Közterület-kezelés

Ilyen volt – Ilyen lett

Vigyázzunk rá! – hirdetik a táblák a megszépült buszmegállókban.

A törökbálinti buszmegállók közül első lépésben négy, téglából épült buszmegállót újítottuk fel. Bár a felújítás jól sikerült, azonban nagy kár, hogy az önjelölt „művészek” és spontán-barbárok is hamar meglátták benne a kihívást, a kínálkozó felületet.

A hirdetések kiragasztására táblákat szereltettünk a buszmegállókba, hogy kulturált, takarítható felületet biztosítsunk a kommunikáció ezen formájának.

Örüljünk a megújult váróknak, és vigyázzunk együtt a kialakult rendre!

További balesetmentes közlekedést kíván a Törökbálinti Városgondnokság!

 

Felhívás az ingatlanok előtti közterületek tisztántartására

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet szerint – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ingatlan előtti közterületek tisztán tartása az ingatlantulajdonos feladata.

Az említett rendelet szerint a tulajdonos köteles gondoskodni

  • az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
  • a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
  • tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.

Településünk szépítése, tisztántartása mindannyiunk közös érdeke, ezért kérem a Tisztelt Ingatlan-tulajdonosokat, tegyenek eleget a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek.

Szíves együttműködésüket ez úton is köszönöm!

Törökbálint, 2013. augusztus 9.

Kailinger Ildikó sk.
jegyző